Ciekawostki
Na czym polega wzrost grzybów i bakterii?

W początkowej fazie wzrostu, komórki, organizmy lub kolonie zwiększają wymiary. Dochodzi do zwielokrotnienia liczby komórek